Ako to funguje

obrazok

Nahrajte obrázok alebo PDF

Podporované formáty sú jpg, png, gif, pdf. Nahrávajte jednostranové alebo viacstranové pdf. Strany pdf, ktoré nechcete zdieľať, jednoducho skryjete. Pomocou skratky CTRL+V vložíte vytvorený screenshot z pamäte (printscreen) alebo skopírovaný obrázok z webu. Obrázok orežete a pridávate poznámky.

Napíšte alebo nahrávajte poznámky

Umiestnite v obrázku bod a pridajte svoju poznámku. Použite textovú alebo zvukovú poznámku. V prípade jednej textovej poznámky máte k dispozícii 200 znakov. Pri nahrávaní zvukovej poznámky môžete využiť 20 sekúnd.

Pre nahrávanie zvukovej poznámky je potrebné povoliť v prehliadači použitie mikrofónu.

obrazok
obrazok

Pridávajte jednoduché tvary

Doplňte poznámky jednoduchými tvarmi. Vďaka rôznym tvarom môžete označiť konkrétnu oblasť alebo zdôrazniť dôležitú časť obrázku. Využiť môžete ľubovoľný počet tvarov.

Získajte feedback alebo zadajte úlohu

Svojimi poznámkami informujete, zadávate úlohu alebo požadujete odpoveď. Zadajte priamo k poznámke v zozname možnosť "povoliť odpovede" a dovoľte odpovedať priamo pod vytvorenú poznámku.

Označte poznámku ako úlohu jednoduchým označením v zozname poznámok. Ak osoba, s ktorou vytvorený XPLAYNR zdieľate, označí úlohu za hotovú, vo svojom disku nájdete informáciu o aktivite. Taktiež dostanete stručnú notifikáciu o aktivite na Váš e-mail.

obrazok
obrazok

Zdieľajte

Vytvorené poznámky zdieľate jednoducho a rýchlo s kým chcete. Svoje poznámky môžete zdieľať emailom alebo cez skopírovaný link.

Využívajte zoznam s poznámkami

Pri tvorbe poznámok sa Vám vytvorí automaticky prehľadný zoznam Vašich poznámok. Poznámky môžete v zozname zoradiť podľa priority a ďalej s nimi pracovať.

obrazok
obrazok

Vytvorte galériu

Vytvorte galériu viacerých XPLAYNRov. V galérii máte možnosť vytvoriť prehľadnú správu XPLAYNRov pre konkrétny projekt. Zdieľať môžete len jeden XPLAYNR alebo celú galériu.