Blog

 

Poznámky a pripomienky v PDF súbore

XPLAYNR je aplikácia na pridávanie komentárov a poznámok do rôznych typov dokumentov, ako napr. viacstranové PDF súbory. Na jednotlivé PDF strany môžete vložiť poznámky a doplniť ich jednoduchými grafickými tvarmi, ktoré Vám pomôžu dôležitú časť dokumentu zvýrazniť a upriamiť na ňu pozornosť.

Čítať viac