1
2
3
4
5
od: cemdesign@cemdesign.sk
06.09.2017
1

Šírku obslužnej plošiny rozšíriť o 500 mm.

2

Navrhnúť vhodné opláštenie objektu.

3

Potrubné rozvody dimenzovať na tlak 12 bar a teplotu 320 st. C.

4

Je potrebné skontrolovať možnú kolíziu rozvodov vo vyznačenej časti.

5

Oceľové konštrukcie ukotviť chemickými kotvami.